+menu-


Chakrat

Maailmamme on täynnä erilaista sähkömagneettista värähtelyä eli energiaa. Kaikki ympärillämme oleva on elävää juuri tämän värähtelyn ansiosta, jopa kivetkin. Tämän saman energian kautta myös ihminen elävöityy. Tämän kaiken ympärillämme olevan energian lähteinä ovat universumi, tähdet, planeetat, luonto, esineet, ihmiset ja astraalimaailma. Ihminen on aikaisemmin ollut yhtä tämän universaalin energian kanssa, mutta ykseyden tiedostaminen alkoi kadota sillä hetkellä, kun me aloimme luottamaan ainoastaan fyysisten aistien ja järjen välittämään tietoon. Tämä toi ihmisten elämään pelkoja, pingottuneisuutta ja tukkeutumia eri chakroihin. Juuri nämä pelkojen aiheuttamat tukkeutumat asettuvat ihmisen energiakeskuksiin eli chakroihin.

Tärkeimmät chakroista sijaitsevat ihmisen ääripäissä. Seitsemäs chakra on päälaella ja ensimmäinen chakra sijaitsee häntäluun kohdalla. Näiden kautta ihminen yhdistyy ympärillään olevaan universaaliin energiaan. Energian kulkeminen näiden chakrojen välillä muodostavat muut viisi chakraa. Energian värähtely (sähkömagneettinen liikenopeus) on hitainta ensimmäisessä chakrassa ja nopeinta seitsemännessä. Chakrojen osuus ihmisen terveyteen ja tasapainon ylläpitoon on erittäin oleellista. Chakra voi olla tukossa, jolloin energiaa kulkee liian vähän tai se voi olla myös liian avoin, jolloin energiaa kulkee liian paljon ja liian nopeasti. Kumpikaan tilanne ei ole terveyden kannalta hyvä, vaan kehon harmonisen toiminnan kannalta tulisi aina pyrkiä tasapainoon. Äärikäyttäytyminen saa meidät heilahtamaan toiseen ääripäähän. Chakrojen kohdalla elimistö tarvitsee tasapainoista ja optimaalista energianvirtausta toimiakseen hyvin.

 

Ihmisen chakra järjestelmä

 

Juurichakra (Root)

 Ensimmäinen chakramme eli Juurichakra sijaitsee häntäluun kohdalla selkärangan tyvessä. Ihmisen energiat värähtelevät kaikkein hitaimmin tällä alueella. Tähän chakraan liittyy maaelementti ja aistina haju. Tämän kautta ihminen saa vastustuskykyä ja lujuutta ylläpitäviä ominaisuuksia. Siksi se hallitsee kehossa kaikkea kiinteää, kuten luita, hampaita jne. Henkisellä puolella tähän chakraan liittyy turvallisuuden tunne. Ihminen tuntee, että hän on jykevästi maan pinnalla. Chakran toimiessa epäharmoniassa, tulee esiin erilaisia pelkotiloja ja niitä yritetään poistaa nautintojen kautta. Tavaroiden kerääminen, liiallinen syöminen, nautintoaineet, liiallinen seksikäyttäytyminen ovat kaikki tapoja, jolla ihminen yrittää unohtaa sisäisiä pelkotiloja ja näin tasapainottaa ensimmäisen chakran epätasapainoa. Ihmisellä on luonnostaan voimakas tarve tyydyttää omia halujaan ja tarpeitaan. Se johtaa helposti fyysisen kehon terveysongelmiin kuten ylipainoon. Juurichakran tunnusväri on punainen.

Sakraalichakra (Sacrum)

 Toinen chakra on nimeltään Sakraalichakra. Se sijaitsee ristiluun korkeudella selkärangassa ja tähän chakraan liittyy vesielementti ja aistina maku. Siksi se liittyykin ihmisen kaikkiin nestetoimintoihin, kuten vereen, virtsaan, munuaisiin ja imunesteeseen. Nesteiden puute elimistössä aiheuttaa kuivumista. Tämä voi aiheuttaa kuivettavia ja kovettavia sairauksia kuten niveltulehduksia ja munuaisiin liittyviä sairauksia. Henkisellä puolella Sakraalichakraan liittyy ihmisen tunnemaailma ja seksuaalisuus. Toimiessa heikosti ihminen voi olla tunnemaailmaltaan ja seksuaalisesti hyvin kylmä. Toinen ääripää on, että hän ajautuu seksuaaliseen liikakäyttäytymiseen. Ihminen yrittää näin herättää tunne-elämänsä kylmyyttä lukuisilla seksisuhteilla. Usein ihminen joka joutuu olemaan tahtomattaan selibaatissa tietyn aikaa, ajautuu helposti seksikäyttäytymisen toiseen äärilaitaan. Sakraalichakran on oranssi.

                      Solar Plexus Chakra

 Solar Plexus chakra sijaitsee selkärangassa sisuspunoksen eli Solar Plexuksen kohdalle. Se on suunnilleen navan kohdalla. Solar Plexus chakra on nimensä mukaisesti tulielementin chakra. Aistina se vaikuttaa näköön. Fyysisessä kehossa se hallitsee ruuansulatusta. Tasapainoissa olevan Solar Plexus chakran omaava henkilö saa paljon ravintoaineita ruuastaan, eikä hänen tarvitse syödä niin paljon. Henkisellä puolella tämä chakra liittyy läheisiin ihmissuhteisiin. Epätasapainossa tämä chakra saattaa aiheuttaa masentuneisuutta, sillä valoa ja lämpöä tuntuu puuttuvan elämästä. Masentuneet ihmiset usein hakeutuvatkin talveksi esimerkiksi etelän lämpöön lomamatkoilla. Se on usein merkki siitä, että tämä chakra toimii puutteellisesti. Toisaalta Solar Plexus chakran kautta ihminen voi olla ajautumassa burn-outiin. Hänellä voi olla valtava tekemisen tarve, hänen on vaikea rentoutua ja voimakas tarve saada tunnustusta ja rahaa. Tämä taas johtaa stressiin ja loppuun palamiseen. Silloin tämä chakra toimii liian voimakkaasti. Solar Plexus chakran väri on keltainen. Burn-out ihmisen tulisi välttää sitä väriä ja toisaalta masentuneelle se on erittäin terapeuttinen väri.

Sydänchakra (Heart)

 Sydänchakra sijaitsee noin rintaluun korkeudella selkärangassa. Tähän chakraan liittyvä elementti on ilma ja aistina tunto. Fyysisessä kehossa sydänchakra hallitsee verenkiertoa, hengitystä ja ihon toimintaa. Henkisellä puolella chakran toimintaan liittyy syvät ihmissuhteet eli rakkaus. Epäharmonisesti toimiessaan chakran ongelmat näkyvät rakkaudessa. Tällaisen ihminen haluaa antaa rakkautta, mutta ei halua sitoutua tai vastaanottaa rakkautta. ”En tarvitse muiden rakkautta”. Se kertoo liian voimakkaasta chakran toiminnasta. Toisaalta ihminen voi olla riippuvainen muiden rakkaudesta ja hän on erittäin haavoittuvainen tällä alueella. Hän ei voi elää ilman toisen ihmisen rakkautta. Silloin chakra toimii heikosti. Sydänchakran väri on vihreä. Se on ihmissuhteiden ja rakkauden väri.

Kurkkuchakra (Throat)

 Kurkkuchakra sijaitsee kurkun kohdalla selkärangassa. Fyysisessä kehossa se hallitsee puhe-elimiä, henkitorvea, korvia ja keuhkoputkea. Aistina siihen liittyy kuuloaisti. Tämän chakran alueella koetaan tilan ominaisuus ns. eetteri. Eetteri on kuin sekoitusastia, jossa neljä alempaa elementtiä ja niiden väliset suhteet (maa, vesi, tuli, ilma) muodostuvat. Tekemisissään ihminen tarvitsee eri elementtien ominaisuuksia yksin tai yhdessä. Nämä tulevat käyttöön eetterin kautta. Jos oppii kuuntelemaan hiljaisuutta, löytää äänettömän äänen. Se on juuri eetterin elementti ihmisessä. Puutteellisesti toimivan kurkkuchakran omaavan ihmisen on hankalaa ilmaista itseään puhumalla. Puhuminen on karkean hiomatonta tai asiallisen viileää. Toisaalta ihminen voi puhua hyvin äänekkäästi, koska ei halua näyttää heikolta muiden silmissä. Ihmisillä, jotka puhuvat paljon ja äänekkäästi tämä chakra toimii usein liian voimakkaasti. Kurkkuchakran väri on kirkkaan sininen. Ujojen tai niiden joiden on vaikea puhua, puhumista helpottaa kun käyttää kyseistä väriä.

Otsachakra (Third Eye)

 Otsachakra sijaitsee kulmakarvojen välissä. Se on mielen keskus ja sen kautta koetaan mielikuvien ja ideoiden jatkuva virtaaminen mielessä. Intialaisten kastimerkki on juuri tämän chakran kohdalla ja useissa yhteyksissä tämän chakran kohdalla puhutaan kolmannesta silmästä. Aistista, joka näkee näkymättömään maailmaan. Fyysisen kehon alueilla otsachakra vaikuttaa silmiin, pikkuaivoihin ja keskushermostoon. Ajattelun hallinta on ihmisen vaikeimpia taitoja. Se tarkoittaa sitä, että ajattelee vain niitä asioita mitä itse tahtoo, eikä anna mielen harhailla omilla teillään. Silloin kun henkilö siihen pystyy niin otsachakra toimii täysin harmoniassa. Chakran toimiessa huonosti, tulee ihmisestä älyllisesti pöyhkeilevä ja ylimielinen. Hänelle on tärkeää vain se mitä voidaan tutkia ja todeta kaikki tieteellisen menetelmin. Hän elää liikaa pelkällä järjellä ja hän pitää näkyvää maailmaa ainoana todellisena. Huono muisti ja näköhäiriöt liittyvät myös huonoon otsachakran toimintaan. Otsachakran väri on tummansininen. Tummansinistä yötaivasta katselemalla ja hiljentymällä ihminen voi tasapainottaa liiallista älyllistä asennettaan.

Kruunuchakra (Crown)

 Kruunuchakra sijaitsee ihmisen päälaella käpylisäkkeen ja hiuspyörteen kohdalla. Sen energia värähtelee chakroista kaikista korkeimmalla tasolla. Fyysisessä kehossa se vaikuttaa isoihin aivoihin. Löytääkseen todellisen minänsä ihmisen täytyy luopua alemmasta minästään. Todellisen minän löytäminen tarkoittaa alimpien kuuden chakran energioiden muuntamista ja siirtämistä kruunuchakraan.. Tämä tila saavutetaan syvän meditaation tai nukkumisen aikana. Tämän avulla saa yhteyden sisällään oleviin korkeimpiin tasoihin ja ne tuodaan sieltä esille ilmaisemalla niitä luovan toiminnan kautta. Ilmaisemiseen käytetään kuutta alinta chakraa. Toisin sanoen ihminen pystyy meditaation tai nukkumisen kautta saavuttamaan piilevät voimansa ja sen jälkeen hän voi alkaa toteuttamaan saamiaan visioitaan kuuden alimman chakran kautta. Mikään ihmiskunnan suuri keksintö ei ole syntynyt työpajassa, vaan mietiskelyn tai unen aikana. Kruunuchakran väri on violetti. Violetti on hyvä väri esimerkiksi mietiskelyyn ja meditaatioon.

 

Eläinten chakra järjestelmistä

 

Eläimillä on, kuten ihmisilläkin Chakrat ja myös eläimiä voi hoitaa eri energiahoito menetelmillä. Ne rauhoittavat ja eläimiä. Useimmiten eläimet pitävät esim. Reiki hoidosta.

Kaikki sivuilla olevat kirjoitukset ovat Copywright suojattuja.

 Comments are closed.Hit Counter provided by orange county divorce attorney