+menu-


Kristallilapset

Ketkä ovat Kristallilapsia

Nykyisin on huomattu, että lapset joilla on diagnosoitu autismi tai Asperger -oireyhtymä, ovat määrällisesti lisääntyneet huomattavassa määrin. On teorioita siitä, että se johtuu negatiivisesta reaktiosta tänä päivänä vaadittavaan rokotussuojaan useimmissa maissa. Sellaisissa maissa joissa ei juuri rokotuksia ole, ei ole myöskään näitä oireyhtymiä sairastavia ihmisiä. Jotkut uskovat, että se voisi johtua lisääntyneistä myrkyistä ja ympäristövaikutuksista. Monet taas ajattelevat sen johtuvan siitä, että diagnosointi on nykyään helpompaa kuin ennen. Kolmannet taasen ovat ennustaneet, että uusilla tälle planeetalle tulevilla lapsilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia auttaa maaplaneettaa ylösnousemuksessa, sekä ihmiskunnan seuraavassa suuressa koko maailman yhteiskuntarakenteeseen vaikuttavassa muutoksessa. Näitä lapsia on alettu kutsua kristallilapsiksi.

Mistä nimi Kristallilapsi tulee

Nimitys ”kristallilapsi” tulee siitä chakrasta jonka kautta nämä lapset pääasiassa toimivat. Kruunuchakraan liitettävä väri on puhdas valkoinen tai syvä purppura ja sen tehtävänä on pitää pysyvä ja suora yhteys Alkulähteeseen. Siksi kristallilapset ovat täydellisessä harmoniassa Alkulähteen kanssa. Voidaan sanoa, että kristallit ovat kehittyneitä henkiolentoja, jotka ovat ”juuttuneet” kolmannen, neljännen ja viidennen ulottuvuuden välille. Ne joita nimitetään autisteiksi, leijuvat neljännessä ja viidennessä ulottuvuudessa ja pystyvät heikosti yhdistymään kolmanteen ulottuvuuteen. Kristallilapset ovat usein erittäin intuitiivisia ja selväaistisia. Heillä on luontainen kyky telepatiaan, parantamiseen käsillä ja telekinesiaan. Heidän henkiset kykynsä ja henkinen kehityksensä on syvällä ja syvällisellä tasolla.

 

Mistä Kristallilapset tunnistaa

Tiedätte tavanneenne kristallilapsen usein vain pelkästään katsomalla hänen suuriin, taianomaisiin ja intensiivisiin silmiinsä. Heidän silmänsä säteilevät tyyntä ja rakastavaa olemusta. Voitte mahdollisesti aistia sen, kuinka hän ”lukee” ja arvioi teitä. Jos läpäisette hänen aitoustestinsä, voitte aistia hänen hitaasti lämpenevän teille. Älkää yrittäkö kiirehtiä heitä koskaan siinä. Jos etenette liian nopeasti, kristallilapsi vetäytyy yleensä välittömästi ulottuviltanne. Jos taas istutte odottamaan, tunnette hänen avautuvan teille ja voitte nauttia hänen upeasta persoonastaan. Tunnette lämpöä ollessanne kristallilapsen seurassa. Ihmiset, erityisesti toiset lapset, kerääntyvät paistattelemaan heidän hyvyydessään ja lämmössään. Kristallilapset on johdotettu ainutlaatuisella tavalla. He ovat yleensä niin herkkiä, etteivät he pysty sopeutumaan täysin meidän maa planeettamme ja yhteiskuntamme kiihkeään, kiireiseen ja kovaan maailmaan. Kovat äänet, vihaiset sanat ja negatiiviset energiat rasittavat ja stimuloivat heitä liikaa. He vetäytyvät lisää itseensä, jos he havaitsevat ympäröivän maailman turvattomaksi. Heillä on äärimmilleen kehittyneet aistit, joita kaikkia he myös käyttävät. Kristalleille voi kehittyä voimakasta herkkyyttä ruoka-aineille, äänille, raskaille energioille, ympäristön ärsykkeille, kemikaaleille ja tuoksuille. Eli jos he ovat poissa tasapainosta ja heidän auransa leiskunta on voimakas, heillä on taipumusta aiheuttaa oikosulkuja sähkölaitteisiin, tietokoneisiin, kännyköihin, radioihin, valoihin ja televisioon jne. He imevät voimakkaasti ympärillään olevien ihmisten energioita. Heille on välttämätöntä oppia psyykkistä hygieniaa jo nuorella iällä.

Kristallilapset ovat useimmiten hyvin luovia, rakastavia ja helliä ja täynnä ihmetystä ja kunnioitusta kaikkea luontoa kohtaan. Heillä on kysymyksiä kysymyksien perään ja jatkuvasti uusia innovatiivisia tapoja tehdä asioita. Jos lapset tuntevat, että olette aito, rakastava, ystävällinen ja täynnä vilpittömyyttä, he avautuvat teille. Jos he päästävät teidät omaan yksityiseen maailmaansa niin he jakavat oman ainutlaatuisuutensa teidän kanssanne. Kristallit kiinnostuvat kovasti itseään innostavista aiheista ja opettelevat siitä niin paljon tietoa kuin voivat ja keskustelevat siitä sen jälkeen mielellään jokaisen kiinnostuneen kanssa. Jos kristalli kuitenkin pitää teitä tai ympäristöään liian kovana tai negatiivisena, hän kapinoi kovalla ja raivokkaalla tavalla. Hän joko vetäytyy omaan maailmaansa tai hänestä tulee väkivaltainen ja ailahteleva. On äärimmäisen tärkeää löytää tapoja pitää hänet tasapainossa ja tyytyväisenä. Hän tulee usein toimeen paremmin aikuisten tai itseään vanhempien lasten kuin ikäistensä kanssa. Hän on yhteydessä ikäisiinsä, jos hän löytää toisia kristallilapsia samalta aaltopituudelta.

 

Mitä eroa on Kristallilapsilla ja Indigoilla

Indigolapsen tehtävä on ravistella asioita esiin kieltäytymällä vahvistamasta yhteiskunnan standardeja ollen suorasukainen ja kapinallinen, jotta vanha järjestelmä tuhotaan ja luodaan uusi maapallo kera rauhan, tasapainon ja vilpittömyyden. Indigoiden sanotaan raivaan tietä, kun taas Kristallien tarkoitus on palauttaa tasapaino meidän planeetallemme. He ovat suorassa harmoniassa Alkulähteen kanssa, joten he voivat yhdistyä jumalaisiin resursseihin. Omien kokemuksieni mukaan ero kahden ryhmän välillä on häilyvä ja epätasapainoinen ympäristö voi muuttaa Kristalleja kohti Indigoita, Kun taas jotkut Indigot näyttävät olevan kykeneviä kasvaessaan muuttumaan kohti Kristalleja.

 

Kuinka voimme auttaa Kristalleja elämään tässä maailmassa

Roolimme vanhempana, opettajana tai roolimallina on luoda ympäristö, missä nämä upeat lapset voivat kukoistaa. Lapset vaativat rauhaa ollakseen aitoja itsejänsä ja saadakseen tilaa tutkia omaa olemustaan. Voimme muuttaa maailmaamme vain yksi sielu kerrallaan. Tämä suuri muutos alkaa meistä itsestämme. Meidän vanhempina ja opettajina täytyy siten aloittaa kehittämään itseämme. Meidän täytyy puhdistaa vanhat asiat mielistämme, kaaos sydämistämme ja päästämme. Kristallilapset katsovat suoraan sisäämme ja voivat yhdistyä kaikkeen siellä olevaan. Kristallilapsilla on hyvät parantamiskyvyt ja kommunikointitekniikat, jotka ovat aitoja vain, jos ne toimivat suoraan sydämestä sydämeen tai mielestä mieleen. Voimme vuorostamme parantaa lastemme tasapainottomuuksia menemällä suoraan Alkulähteeseen ja yhdistymällä sydämeemme parantuaksemme ja täyttyäksemme jumalaisesta rakkaudesta ja valosta. Välitämme sitten tuon rakkauden lapsillemme. Se on täydellinen lahja lapsillemme ja koko elämälle/maailmalle.

Jos sinä tunnet yhteydettömyyttä omaan lapseesi, vahvista omaa yhteyttäsi Alkulähteeseen rukouksen (jolloin puhut Jumalalle) tai meditoinnin (jolloin kuuntelet Jumalaa) avulla. Mene meditoidessa suoraan sydämeesi ja kutsu Alkulähteen nimeä. Pyydä kaikkia paikkoja ja tiloja sisälläsi ja ympärilläsi täyttymään jumalaisella rakkaudella ja valolla ja energiakeskuksiasi korjaantumaan, harmonisoitumaan, tasapainottumaan ja vahvistumaan. Tunne, kuinka valo ja rakkaus virtaavat vapaasti olemukseesi. Kun yhteytesi alkulähteeseen vahvistuu ja olet harmoniassa, aloita menemällä sydämeesi. Kuuntele tarkasti mitä se kertoo sinulle. Kulje sydämesi läpi korkeampaan minääsi, kulje sitten lapsesi korkeampaan itseen ja jatka Alkulähteeseen ja tuo se takaisin omaan sydämeesi. Aloita kommunikoimalla suoraan korkeammasta itsestäsi lapsesi korkeampaan itseen, jolloin todellinen yhteys voidaan harmonisoida ja voit tehdä korkeamman tarkoituksesi työtä.

Kristallilapsilla on tärkeä rooli tällä planeetalla uuden maapallon luomisessa. Sinulla vanhempana ja/tai kouluttajana on myös jumalainen rooli: sinut valittiin opastamaan näitä lapsia aikuisuuteen. Myötätunnon, ymmärryksen, rakkauden ja aidon siteen avulla täytät tehtäväsi maan päällä.

Kaikki sivuilla olevat kirjoitukset ovat Copywright suojattuja.Comments are closed.Hit Counter provided by orange county divorce attorney