+menu-


AWEH

Awareness Energy Healing –

Tietoisuusenergian parantava läsnäolohoito 

 

AWEH- hoidossa luodaan yhteys meditatiivisessa tilassa kollektiiviseen tietoisuuteen. Kosketushoidon välityksellä avataan asiakkaan fyysisiä ja henkisiä tunnelukkoja. Hoito sopii kaikille ikään ja terveydentilaan katsomatta. Hoito sopii myös eläimille ja kasveille. Paras hoitovaste saavutetaan useamman peräkkäisen hoitokerran jälkeen. Kerran viikossa 4-6 viikon ajan olisi suositeltava aika. Kuitenkin jo ensimmäinen hoitokerta tasapainottaa kehon energiakeskukset, sekä tehostaa elimistön oman puolustusjärjestelmän toimintaa.

Varsinainen hoito tapahtuu Reikistä eroten kevyellä kosketuksella, jolla pyritään vapauttamaan energian virtaaminen kehossa ja vahvistetaan energeettisesti tunnekehon tasapainoa. Energia välittyy hoitajan käsien kautta, vaikuttaen aina asiakkaan korkeimmaksi parhaaksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan.

Hoidon historia: Kautta aikojen parantajat ovat olleet yhteydessä kollektiiviseen tietoisuuteen etsiessään asiakkaan ongelmien syy/seurausyhteyksiä ja tuonut ne tullessaan hoitotilanteeseen, sekä kosketuksen avulla auttanut asiakasta parantumaan/parantamaan itsensä. AWEH-hoito on yhdistelmä eri kulttuureiden vanhaa tietotaitoa, joka on päivitetty nykyajan tarpeiden mukaan. Taustalla on vanhaa perinteistä parantajatyöskentelyä, jota edustivat mm. hieronta, kuppaus ja yrttisaunat, sekä itämaista tekniikkaa edustavat hoitomuodot, kuten Reiki. 

Miten tämä hoito eroaa muista vastaavista: Hoidossa huomioidaan asiakkaan persoonalliset luonteenpiirteet sekä tunnetilat ja pyritään aktivoimaan kehon omat puolustusmekanismit töihin. Ihmisten ja eläinten luontainen kosketuksenkaipuu yhdistettynä universumin parantavaan energiavirtaukseen saavuttavat yhdistettynä erilaisen vastineen hoidettavilla ongelma-alueilla kuin esimerkiksi perinteinen Reiki. Hoitaja skannaa asiakkaan kipupisteitä hoidon aikana ja kohdistaa erityistä huomiota näille alueille. Parantava energia yhdistettynä kevyeen kosketukseen/hierontaan laukaisee välittömästi lihasten jännitystiloja, jolloin verenkierto paranee ja kiputuntemusten kokeminen muuttuu. 

Hoidon pitkäaikaiset vaikutukset: Oman kehon ja mielen tuntemuksen lisääntyminen, kyky ylläpitää tasapainoa sekä hyödyntää piileviä voimavarojaan (idealisti toivoo, että maailma muuttuu, kun ihminen oppii hyväksymään ja rakastamaan itseään ja sitä kautta ympäröivää maailmaa).

Parantavan kosketuksen voima avaa sekä sisäisiä tunnelukkoja, että kehon fyysisien kipupisteiden tukoksia. Kevyt kosketus kertoo keholle, että sitä arvostetaan ja rakastetaan. Universaali rakkaus avaa portit uudenlaiseen elämään, ilman kipuja, tuskaa ja sairauksia. Rakkaus lisää rakkautta ja kun asiakas oppii rakastamaan ensin itseään hän välittää rakkautta myös kaikille läheisilleen. Perimmiltään kaikki sairaudet heijastuvat elimistöömme tunteistamme, ajatuksistamme sekä muistoistamme. Parantava kosketus avaa näitä kipupisteitä, nostaa ne tietoisuuteen, jolloin ne voidaan käsitellä ja niistä voidaan päästää irti. Tämä vapauttaa meidät lopulta kaikesta painolastista ja antaa meille lisää ikää, terveyden ja kaikkinaisen hyvänolon tunteen.

Janne Puusti 2012 

Kaikki sivuilla olevat kirjoitukset ovat Copywright suojattuja.Comments are closed.Hit Counter provided by orange county divorce attorney