+menu-


Tähtilapset

Tähtilapset ovat nykykäsityksen kotoisin alun perin joko neljännestä, viidennestä ja kuudennesta ulottuvuudesta. Kaikkien tähtisyntyisten tehtävä on antaa ja vastaanottaa rakkautta. Heidän tehtävänsä on olla puhtaasti oma itsensä heidän työskennellessään maa planeetalla. Päätehtävä heillä on siis käytännössä ”vain” eläminen maassa ja olla avoimin ja vilpittömin sydämin, joka on tänne inkarnoituneiden tähtisyntyisten olentojen syvin sisäinen olemus. He ovat valon täyttämiä olentoja ja tuovat valoa maan asukkaille silloin, kun he toteuttavat tehtäväänsä.

Kaikkia tähtisyntyisiä yhdistää usein valtava kaipuu jonnekin pois ja vahva tunne siitä, etteivät he kuulu tänne. Tällaisen tunteen jatkuessa pitkään he joutuvat työstämään paljon itseään henkisesti, että he löytäisivät itsensä ja oman identiteettinsä. Hyvin usein tähtisyntyiset tuntevat itsensä ulkopuolisiksi ja yksinäisiksi maassa eläessään. Elämä täällä maassa on useimmiten erittäin sekavaa ja epätasapainoista, joten tähtilapset keräävät matkallaan maassa paljon raskasta karmaa ja siten he joutuvat tasapainottamaan sitä lukuisilla kymmenillä tai jopa sadoilla inkarnaatioilla. Heillä on yleensä kovia vaikeuksia sopeutua meidän joukkoomme. He eivät voi useinkaan käsittää julmuutta, itsekeskeisyyttä ja aggressiivisuutta, joten heillä on usein vaikeuksia pärjätä elämässä täällä. He eivät osaa motivoitua jatkuvaan kilpailuun, eivätkä he ymmärrä meidän jatkuvaa kiirettämme. Monet tähtilapset saattavat syrjäytyä edellä mainittujen syiden johdosta. Tähtisyntyiset elävät mielellään omissa maailmoissaan ja viihtyvät mainiosti yksin. Monille sopeutuminen maan sivilisaatioon on erittäin vaikeaa. Jotkut taas sopeutuvat hyvinkin elämään tänne.

Tähtisyntyisiä yhdistää kiinnostus muun muassa henkisiin asioihin, avaruuteen, U.F.O.ihin, moderniin teknologiaan sekä maan vanhoihin sivilisaatioihin ja kulttuureihin. Heillä on paljon sellaisia psyykkisiä kykyjä kuten telepaattiset kyvyt. Usein heillä on myös vahvoja parantaja/kanavointi/ennustus jne. taitoja.

Tähtilasten tehtävät

 

                      ”Ankkurit”

Useimmat tähtilapset, jotka ovat syntyneet maahan tehtävänään on olla ”ankkurina” eivät itse tiedä tehtäväänsä. He toimivat maan ja heidän koti sivilisaationsa välillä ikään kuin ankkurina. He välittävät alitajunnan kautta tietoa meidän planeetalta kotiplaneetalleen. Heidän kauttaan tulee myös meille heidän korkea tietoisuutensa ja korkea värähtelytasonsa, tuoden meille yhä enemmän ymmärrystä ja positiivista energiaa.

 

                      “Rakentajat”           

Nämä tähtisyntyiset ovat niitä, jotka aktiivisesti työskentelevät maassa useilla eri osa alueilla. He ovat rakentajia, arkkitehtejä, suunnittelijoita ja moderneja useilla aloilla. he eivät kapinoi yhteiskuntaa vastaan vaan luovat uutta hyvässä yhteistyössä yhteiskunnan kanssa. Heillä on tarkat visiot uusista ideoista, eri asioiden hoitamisesta uudella tavalla. He improvisoivat uusia ideoita erittäin hyvin ja myös toteuttavat niitä tilanteen vaatiessa.

 

                      “Tarkkailijat”

Pieni osa tähtisyntyisistä näyttää inkarnoituneen maahan tarkkaillakseen maan tapahtumia tänä historiallisena aikana. Tämä voi johtua siitä, että heidän kotiplaneettansa haluaa kenties informaatiota maan tapahtumista tai he tallentavat tapahtumia tulevaa varten.

 

                      “Oppaat”

Joskus tähtisyntyinen sielu voi inkarnoitua maahan ollakseen oppaina muille maahan inkarnoituneille tähtisyntyisille. Useimmat tähän ryhmään kuuluvat eivät tiedä tehtäväänsä ja sitä, että he jo olemassaolollaan täyttävät heidän tärkeän tehtävänsä maa planeetalla.

 Kaikki sivuilla olevat kirjoitukset ovat Copywright suojattuja.Comments are closed.Hit Counter provided by orange county divorce attorney