+menu-


Kvanttifysiikkaa

          Onko kvanttifysiikka kykenevä selittämään energiahoitomuodot?

Jos tieteellisten teorioiden menestystä mitataan niiden kyvyllä selittää monimutkaisia ongelmia, kvanttifysiikkaa voidaan pitää koko 1900 luvun ihmelääkkeenä. Sen avulla on kyetty selittämään monia ilmiöitä, kuten radioaktiivisuutta ja antimateriaa, eikä mikään muu teoria vedä vertoja sen kyvylle selittää esimerkiksi valon ja partikkelien toimintaa.

Mutta toisinaan sen ymmärtäminen vaatii käsityskyvyn äärilleen viemistä, kun asiat voivat esiintyä useissa paikoissa samaan aikaan. Ja ehkä juuri siksi sitä on kritisoitu siihen sisältyvien paradoksien vuoksi, se kun saa todellisuuden näyttämään täysin objektiiviselle. Asia, jota vastaan monet fyysikot, Einstein mukaan lukien, ovat taistelleet.

Nykyaikana tieteilijät pyrkivät välttämään teoreettista filosofiaa ja valjastamaan kvanttifysiikkaa modernin teknologian viimeisimpiin sovellutuksiin, kuten kvanttivetovoimaan.

Teorian varsinaiseen ymmärtämiseen on mennyt aikaa. Ja vasta nyt meillä alkaa olla tarpeeksi tietoa eri tiederyhmien tutkimuksista, jotta voimme alkaa muodostamaan jonkinlaista kokonaiskuvaa tämän tieteenalan mahdollisuuksista.

 

Kvanttikummallisuuksia

Tanskalainen Niels Bohr onnistui todistamaan, että tilanteesta riippuen valo fotonit voivat liikkua kuten kiinteän materian partikkelit tai kuten aalto. Hämmästyttävintä hänen päätelmässään oli, että tarkkaileminen vaikuttaa lopputulokseen.

Äskettäin tehdyn uuden tutkimuksen mukaan valolla on molemmat ominaisuudet – samaan aikaan. Sama tutkimus viittaa mahdollisuuteen, ettei fotoneita olekaan olemassa, vaan valo ainoastaan ’on’. vuorovaikutuksessa materiaan.

Filosofisempi kvanttiteoria ehdottaa, että nämä erilaiset ominaisuudet liittyvät rinnakkaisiin todellisuuksiin, joissa samoilla asioilla on erilaiset käyttäytymis- ja olomuodot.

Kvanttiteoreetikot ovat innostuneita mm. aiheista kuten massa, ja kerran toistensa kanssa tekemisissä olleiden asioiden ikuinen yhteys toisiinsa, jopa etäisyyden päästä. Näistä aineksista on syntynyt teorioita ja kokeiluja mm. teleportaation parissa.

Silla aikaa kun valtavirta käyttää kvanttifysiikkaa kehittääkseen huippunopeita tietokoneita ja muita tulevaisuuden tuotteita, myös vaihtoehtohoitojen kannattajat ovat löytäneet kvanttifysiikasta mahdollisesti selityksen monille aiemmin selittämättömille ilmiöille.

 

Global Coherence Initiative – Aloite Globaalille Yhtenäisyydelle

Tämä ryhmä on tieteeseen pohjaava luova yhteishanke, jonka tarkoituksena on yhdistää ihmisiä sydänlähtöiseen huolehtimiseen, pyrkimyksiin, sekä edistää siirtymistä globaalissa tietoisuudessa epävakaudesta ja eripuraisuudesta kohti tasapainoa, yhteistyötä ja maailmanrauhaa.

Tämän projektin on lanseerannut Institute of HeartMath®, joka on maailmanlaajuisesti johtava, epäkaupallinen ja laajalti tunnustettu tutkimuskeskus, joka tutkii tunteen fysiologiaa, aivojen ja sydämen välistä tiedonvälitystä ja – käsittelyä, sekä ihanteellista fyysistä terveyttä ja suorituskykyä.

GCI on luotu auttamaan yksilöitä ja ryhmiä toimimaan yhdessä, samanaikaisesti ja suunnitelmallisesti, jotta heidän panoksensa ja vaivanäkönsä positiivisen globaalin muutoksen aikaansaamiseksi saisi aikaan suurempia tuloksia.

 

Yhdessä Ryhmä:

Lisää henkilökohtaista selkeyttä, joka on hyödyksi sekä meille itsellemme, että meidän planeetallemme.

Auttaa siirtämään planeetan tietoisuutta itsekeskeisyydestä yhteisestä hyvästä huolehtimiseen.

Lisää yhteisöllisyyttä ja sosiaalista harmoniaa.

Voimistaa kykyamme selvitä globaaleista muutoksista helpommin ja vähemmän stressaantuneina.

Vahvistaa ympäristöllistä vastuullisuutta ja planeetastamme välittämistä.

Tämä projekti on aloitettu, koska miljoonat ihmiset tuntevat meidän elävän erityistä aikaa maailman historiassa; että muutos ihmiskunnan tietoisuudessa on toteutumassa; että olemme risteyskohdassa, jossa meidän tulee valita planeettamme ja itsemme parantaminen. Monilla ihmisillä on suuri tarve auttaa muuttamaan nykyiset ja tulevaisuuden olosuhteemme, ja he etsivät tapoja käyttää sydäntään, henkistä viisauttaan ja empatiaansa saadakseen aikaan merkittävän muutoksen.

GCI on yksi monista valittamisen ja myötätunnon aloitteista, joita on tällä hetkellä aktiivisena planeetallamme. Joka vuosi kasvava määrä ryhmiä ja internet yhteisöjä säteilee myötätuntoa ja huolenpitoa planeetalle näinä sekavina aikoina. Me ja toiset tunnemme että nämä kollektiiviset sydänlähtöiset aloitteet kuvastavat pohjaa tulevaisuuden kollektiiviselle tietoisuudelle, eivätkä ole pelkkä muoti-ilmiö.

 

Sydämen Ykseys

Monet ihmiset ovat huomanneet että heidän meditaationsa, rukouksensa, voimalauseensa ja pyrkimyksensä vaikuttavat maailmaan. Tutkijat arvelevat että näillä toiminnoilla voi olla jopa vielä suurempi ja kestävämpi vaikutus, jos niihin yhdistetään sydämen energia: Kun sydän, mieli, keho ja henki yhdistyvät psyykkis-fyysiseksi, positiiviseksi ja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, energia alkaa kumuloitua ja haaskaamisen sijaan sinulla on enemmän energiaa manifestoida harmonisia lopputuloksia. Siksipä GCI korostaa nimenomaan lisäämään sydämestä välittyvän rakkauden ja huolenpidon tunteet kaikkiin mielen harjoituksiin, kuten meditaatioon tai rukoukseen.

GCI tarjoaa koulutusta ja teknologiaa, joilla voit lisätä sydämen ykseyttä. GCI:lla on ilmainen yhteisö, johon voit liittyä, ja jonka kanssa voitte yhdessä lähettää tarkoituksellisesti yhtenäistä rakkautta ja huolenpitoa maailmaan. Tämä taas lataa sydämen energiaa maan magneettikenttään, joka toimii sieltä planeettamme hyväksi: tämä positiivinen energia auttaa löytämään ratkaisuja ongelmiin, kuten ilmaston muutos, sademetsien tuho, köyhyys, sota, nälkä ja muut maailmanlaajuiset ongelmat. Sen lisäksi tämä energia on eduksi meille jokaiselle, ihan yksilöinäkin.

 

Maan Tarkkailu

GCI tulee tulevaisuudessa sisältämään tärkeän tieteellisen mittaamiselementin. Erittäin tarkka sensori teknologia, jota HeathMath Instituutti kehittää parhaillaan tulee mahdollistamaan maan magneettikentässä tapahtuvien muutosten mittaamisen. Tällä on tarkoitus testata hypoteesi, jonka mukaan ihmismassan tunteet vaikuttavat maan kenttään, niin positiivisesti kuin negatiivisestikin. GC monitorointi Järjestelmä (GCMS) tulee sisältämään noin 100 sensoria, jotka tullaan sijoittamaan strategisesti tärkeisiin kohteisiin ympäri maailmaa. Kun tämä järjestelmä alkaa toimimaan niin se tulee mahdollistamaan uuden tieteellisen todisteen keräämisen siitä, miten maalla ja sen ihmisasukkailla on vuorovaikutussuhde, jossa planeetan muutokset ovat suhteessa maan magneettikenttään ja kollektiivisiin ihmisten tunteisiin sekä käytökseen.

 

GCMSn tarkoitus on todistaa seuraavat väitteet:

Voimakkaat tunteet ihmiskollektiivissa heijastuvat maan kenttään.

Sydänykseydessä olevat ihmisryhmät voivat vaikuttaa maan kenttään.

Muutokset maan kentässä viittaavat tulossa oleviin maanjäristyksiin, tulivuorenpurkauksiin ja muihin vastaaviin planeetan mittakaavassa oleviin maan tapahtumiin, joista ihmisiä voitaisiin varoittaa etukäteen.

Tervetuloa mukaan toimintaan; GCI on ehkä merkittävin tieteellinen koe maailman historiassa.

 

Deepak Chopra – tutkimus syövän parantamisesta mielen avulla

 

Ratkaisu syövän parantamiseksi on lähempänä kuin kuvitteletkaan; se on sinun sisälläsi!

Deepak Chopran tutkimustyö on jatkunut jo vuosikymmeniä, ja sinä aikana hän on auttanut tuhansia ihmisiä parantamaan itse itsensä. Hänen kirjallisesta tuotannostaan löytyy tarinoita ihmisistä jotka ovat parantaneet itsensä, tieteellistä tietoa ruokavalioista, sisäisestä puhdistautumisesta ja terveydestä. Tämä materiaali on koottu sadoilta lääkäreiltä, parantajilta, sekä heidän potilailtaan. Hän on kerännyt tietoa myös niistä kulttuureista, joissa ei ole syöpää, ja verrannut niiden tapoja meihin.

Sinun kehosi, mielesi ja sielusi tietävät miten parantaa syöpä, joten miksi et antaisi niille tilaisuutta? Jos puhdistat kehosi, ruokavaliosi, ajatuksesi, mielesi, sielusi ja lähiympäristösi, kehosi parantaa syövän itsestään. Tämä täytyy tehdä ennen kuin kuolemaasi on enää noin viisi päivää aikaa ja ennen kuin olet ollut paloiteltavana leikkauksissa, poltettavana säteilyhoidossa tai myrkytetty kemoterapialla, jotka ovat näitä normaaleja ‘’syövän hoitokeinoja’’ jo yli 50 vuotta. Uusia hoitomuotoja ei edes juuri sallita markkinoilla, koska siinä menisi lääketehtailta miljardit ”hukkaan”.

 

Emoton Tutkimukset

Masaru Emoto syntyi 1943 Yokohamassa, Japanissa. Hän opiskeli kansainvälisiä suhteita Yokohaman Yliopistossa nuorena, mutta 1992 hän valmistui vaihtoehtoisen lääketieteen tohtoriksi Intian Kansainvälisestä Avoimesta Yliopistosta. Hän tutustui tällöin USA:ssa veden muodostamiin mikro ryhmittymiin, sekä magneettisen resonanssin analysointi teknologiaan. Tuolloin hän alkoi tutkia veden mysteerejä.

Hän alkoi tutkia vettä ympäri maailmaa, ei niinkään tutkijan kuin toisinajattelijan näkökulmasta. Hän ymmärsi, että jäädytetyn veden kristalleista voisimme nähdä veden todellisen luonteen. Tämä tutkimus jatkuu edelleen, ja hänen kirjoittamansa kirjat ovat saaneet hyvän vastaanoton tieteellisissä piireissä.

Hra Emoto keräsi vesinäytteensä ympäri maailmaa, jäädytti ne hitaasti ja sitten kuvasi ne tummataustaisella valokuvausmikroskoopilla. Koska vesikristallit ovat uniikkeja, hän otti 90 kuvaa jokaisesta näytteestä ja sitten valitsi näistä kuvan, joka vastasi ominaisuuksiltaan enemmistöä otetuista kuvista. Tämän lisäksi Hra Emoto on testannut miten saastuminen, meditointi, rukous, musiikki, sekä kauniit ja rumat sanat vaikuttavat veden rakenteeseen. Jääkristalleja tutkittaessa, puhdasvetisten jokien ja järvien vesissä on kauniita ja symmetrisiä muodostelmia, joita ei ole joissa ja järvissä kaupunkien tuntumassa, hanavedestä puhumattakaan.

Sairaaloiden käyttämällä kahdesti tislatulla vedellä, (jota voidaan pitää puhtaana,) tehtiin myös seuraavat kokeet:

Vedelle kirjoitettiin kirje

Vedelle näytettiin kuvia

Vedelle soitettiin musiikkia

Veden puolesta rukoiltiin

Tuloksena oli, että niin kauniit sanat, kuvat kuin musiikkikin tuottivat kauniita kristalleja, kun taas negatiiviset ilmaukset tuottivat vastakkaisia tuloksia. Lisäksi on huomautettava, ettei kokeessa koskaan tavattu kahta identtistä kristallia.

Nämä tulokset on julkaistu valokuvina seuraavissa kirjoissa: “Messages from Water 1” (1999), “Messages from Water 2” (2002), “Messages from Water 3” (2004), and “Messages from Water 4” (2008). (Kaikissa julkaisijana on toiminut Hado Kyoiku-Sha.)

 

Mitä tämä kaikki tarkoittaa?

Ajatuksemme, aikomuksemme, sanat, ideat ja musiikki näyttävät vaikuttavan syvällisesti, joko parantaen tai tuhoten, veteen. Koska ihminen on yli 70 % vettä – Pohjimmiltaan tämä tarkoittaa, että se mitä ajattelemme luo todellisuutemme, ei pelkästään tunteiden, vaan myös materian tasolla. Kun myös planeetastamme yli 70% on vettä, on helppo ymmärtää että näiden kokeiden tuloksilla on syvällinen merkitys myös ympäristöllemme – Voisiko tämä tarkoittaa, että meillä on mahdollisuus parantaa saastunut virta ajatuksillamme?

Juuri tällaisia kokeita Hra Emoto johtaa Japanissa. 300 ihmistä, yleensä meditaatioon ja keskittymiseen tottuneen henkilön esim. Buddhalaisen munkin- johdolla, kokoontuvat saastuneen virran luokse ja keskittyvät parantamaan vettä lähettämällä sille hoitavia ja kauniita ajatuksia tunnin ajan. Silminnäkijöiden mukaan veden väri alkaa kirkastua huomattavasti jo 15 minuuttia aloittamisen jälkeen.

 

Jos tämä on totta… Mahdollisuudet ovat loputtomia.

“Uskon, että Luojan alkuperäinen idea Universumin luomiselle oli tutkia kauneutta. Kaikki on energia väreilyn yhdistelmiä. Kun väreily resonoi, se muodostaa kulmikkaita objekteja (vrt. Kristalli). Epäresonoivien väreiden yhdistelmä voi johtaa tuhoisaan energiaan, eikä siitä pysty luomaan mitään. Kun väreilyt taas resonoivat toistensa kanssa, tuloksena on aina kauniita muotoja. Siitä johtuen suurin osa maailmaa on kauniin luonnon peitossa. Siksi tiedemiehet, filosofit ja uskovaiset tutkivat tuntematonta. Oletusarvoisesti he odottavat olevansa oikealla tiellä tutkimalla kauneutta.

Maailmassa on n. 7 miljardia ihmistä. Mielestäni heillä on yksi yhteinen arvo ihonvärista, kielestä tai uskonnosta riippumatta. Ja tuo arvo on kauneus.

Tuon kauneuden etsiminen on erilaista riippuen yksilön kokemuksista, iästä ja persoonallisuudesta. Siitä johtuen aina yhä uudet taiteilijat tutkivat kauneutta eri lähtökohdista. Ja siksi valokuvat vedestä eivät ole sen enempää tiedettä kuin uskontoakaan. Toivon, että ihmiset nauttivat siitä uudenlaisen taiteen lajina. Joka tapauksessa, sen esittämä maailma on tosi, eikä ole epäilystäkään, ettei siihen olisi piilotettu monia elämällemme välttämättömiä viestejä.”

Masaru Emoto

Kaikki sivuilla olevat kirjoitukset ovat Copywright suojattuja. / Muutamaa yleistä poikkeusta lukuunottamatta, mutta ei kysyvä tieltä eksy.

/spanComments are closed.Hit Counter provided by orange county divorce attorney